Innemiljøet er helt avgjørende for god helse, trivsel og tiltakslyst. Gjennomsnittlig oppholder vi oss inne i 16-20 av døgnets 24 timer. Derfor er inneluften så viktig. 

For å få til godt inneklima, er skikkelig ventilering helt avgjørende. Ventilering er også viktig for å ivareta boligen du bor i. 

I vårt borettslag er det et mekanisk ventilasjons prinsipp. For at dette prinsippet skal fungere som teoretisk tiltenkt må det sørges for like mye luft inn i leilighetene som det trekkes ut. Luften som kommer inn i leilighetene kommer inn via spalteventiler i vinduene og via veggventiler i fasaden. Luften trekkes ut av kjøkken, toalett og badets ventiler.

Det er derfor viktig at ventilene på kjøkken, toalett og bad ikke fjernes eller dekkes til.

Les mer om ventilasjon og inneklima her.

Har du spørsmål, kontakt styret eller vaktmester.

 

Andre innlegg: