Det er mye som til tider må eller bør fikses og ordnes i borettslaget vårt, og på beboermøtet 7. mai ble det fra noen kommunisert interesse for å bidra i en dugnadsgruppe.

Tanken er at gruppen selv finner ting som bør utbedres, i samråd med vaktmester og styret. Det kan være for eksempel maling, rydding av buskas, beplantning, rydding, reparere platting etc.

Er du interessert i å delta i en slik gruppe, ta kontakt med styret på post@bryn1.no.

Andre innlegg: