Nå nærmer årets generalforsamling seg og valg i borettslaget.

I år skal det velges:
2 Styremedlem
4 varamedlemmer.

Varamedlemmer sitter i 1 år . Styremedlemmer sitter i 2 år.

Er DU interessert ?

Eller kjenner du noen som kunne passet til å sitte i styret ?

Kontakt:

Lill Høvik: 473 72 586

Karin Johnsrud: 954 57 644
karin@mikropip.net

Laila Ekeli: 928 38 535

PS ! Vi har satt en svar frist til 19.02.23 ,

Vi gleder oss til å høre ifra dere.

Hilsen Valgkomiteen ved
Lill Høvik, Laila Ekeli & Karin Johnsrud.

Andre innlegg: