På generalforsamling onsdag 11. mai skal borettslaget velge inn tre (3) representanter til valgkomiteen. Valgkomiteen sitter i ett (1) år av gangen.

Er du interessert, vennligst gi beskjed til styret på epost: post@bryn1.no.
Frist: tirsdag 31. mars 2022

Alle interesserte blir da presentert på generalforsamling i tillegg til at det vil bli mulig å stille benkeforslag på selve generalforsamlingen.

Mvh
Styret

Andre innlegg: